Telefoonnummers en Emailadressen

                     

Voorzitter:                    0655877861     houten1@zonnet.nl  

Secretaris:                    0646341251     lenieooms@hotmail.com

Penningmeester:       0634088114    penningmeester@osbbodegraven.nl

Mediazaken:                0651198594     mariusbatelaan@hetnet.nl

Wedstrijdzaken:         0613559008 of 0615330885 
                        OSBwedstrijdzaken@gmail.com

Website:                       0624898096   websitebeheer@osbbodegraven.nl