Bestuur en Commissies

BESTUUR

Voorzitter:
John van Houten

Secretaris:
Lenie Ooms 

Penningmeester:
Hans van Oijen

Algemeen lid:
Harry Maas

Wedstrijdzaken:
Gerard Lens

COMMISSIES

Onderhoud accommodatie:
Hal , terrein en banen
Peter van Leeuwen, Ton Ooms, Jan Jacobi, Henk Patist, Henny van Dommelen, Harry Maas         
Schoonmaak
Aad van Donk, Diny Wimmers, Ella Dikmans, Lenie Ooms, Miriam Verhoef, Leni de Bruijn, Trix Zekveld, Tine Teekens, Thom Rehermann, Ingrid van Ewijk, Frans van Zuijlen                                          
Groen voorziening
Nico Martens, Wim Groeneveld, Harry Maas                                          
Technische installaties
Uitbesteed bij firma Lok 
Speciaal onderhoud (zonnepanelen, goten, sponsorborden)
Ofke Teekens, Huuk Bouter, Marius Batelaan, Jacques Verhoef                                         

Kascommissie:
Gekozen door A.L.V.

Barcommissie:
Jan Jacobi, Ella Dikmans, John van Houten, Peter van Leeuwen, Leni de Bruijn, Ton Ooms, Greta Maas, Harry Maas. 
Bardienst volgens rooster opgesteld door Miriam Verhoef

Wedstrijd en toernooi zaken:
Gerard Lens, Ton Remmerswaal
Intern: Leni de Bruijn, Ella Dikmans
NJBB contacten: Lenie Ooms
Jeu de Boulescafe: Willem den Besten

Media zaken:
Joyce van Oijen

Boekhouding:
Eric Ehlert

Wel en Wee zaken
Ans Hendriks

Ledenadministratie en NJBB:
Hans van Oijen

Afvalbakken:
Jan Schipperus, Wim Groot

EHBO/AED:
Jan Jacobi

Website
Joyce van Oijen