Lidmaatschap

De sport petanque, één van de vele balspelen ( in het frans jeu de boules) is een wedstrijd sport.
Een aantal van onze leden speelt in de regionale competitie.

Maar  ook de recreant vindt bij OSB zijn plek. Steeds meer adspiranten sluiten zich aan en gooien op de speelmiddagen en avonden met plezier een balletje. Omdat tijdens het spelen het lot bepaalt wie met wie speelt ontstaat automatisch een mix van recreanten en competitiespelers. Het grote voordeel hiervan is dat  de recreant zich niet zelden ontwikkelt tot  een competitiespeler.

De activiteiten van de vereniging zijn niet puur en alleen gericht op de wedstrijdsport.
Niet voor niets is de naam van onze vereniging  OSB.
De letters staan voor Ontspanning, Sociale contacten en  Beweging.
Naast het petanque spel bestaat er dan ook gelegenheid gezellig na te praten in de kantine , voor de liefhebber is er na afloop van de speeltijd gelegenheid te biljarten  en wij organiseren regelmatig een kaartavond.

Wilt U eens komen kijken en een balletje meegooien ??

U bent van harte welkom op Groenezoom 6 in Bodegraven.

Speeltijden

  • maandag:   19.00 uur – 21.30 uur
  • woensdag:  13:30 uur – 16.30 uur
  • donderdag: 19.00 uur – 21.30 uur
  • zaterdag:    13.30 uur – 16.30 uur

Lidmaatschap en contributie
De contributie voor het jaar 2021 bedraagt € 95,- inclusief clubkaart.

Opzegging lidmaatschap voor 1 december van het lopende jaar.

U kunt het lidmaatschap van Jeu de Boules vereniging OSB Bodegraven aanvragen via onderstaande link. 

Aanvraagformulier lidmaatschap