Lidmaatschap en Contributie

De contributie voor het jaar 2022 bedraagt € 95,- inclusief clubkaart.
Opzegging lidmaatschap voor 1 december van het lopende jaar.

U kunt het lidmaatschap van Jeu de Boules vereniging OSB Bodegraven aanvragen via onderstaande link. 

Aanvraagformulier lidmaatschap