Commissies

Onderhoud accommodatie
Hal , terrein en banen   Peter van Leeuwen/Ton Ooms
Schoonmaak                 Aad van Donk
Groen voorziening        Nico Martens
Technische installaties  Siem de Bruin    

Barcommissie
Jan Jacobi
Ella Dikmans
John van Houten
Henk Patist

Technische commissie, wedstrijd en toernooi zaken
Lex de Vries
Jan Jacobi
Lenie de Bruin
Peter van Leeuwen

Media zaken
Marius Batelaan
06 51198594
mariusbatelaan@hetnet.nl

Relaties en sponsoren
Marius Batelaan  (tel.,  e-mail zie hier boven )
Lex de Vries
Wim  Groot
Edwin van Rooyen